O nas

Fundacja Kolos jest organizacją pozarządową funkcjonującą od 2009 roku. Ludzie skupieni wokół Fundacji to grupa osób o podobnym sposobie myślenia na temat form i metod pomagania dzieciom w trudnych sytuacjach a także współpracy z rodzicami i nauczycielami. Fundacja od 2010 roku prowadzi placówki wsparcia dziennego w Zielonce.

Dlaczego KOLOS?

K- kreatywne zmienianie rzeczywistości
O- otwartość na nowe pomysły
L- lepsze wykorzystanie zapału młodych ludzi do działania
O- odwaga w zmienianiu tego, co wydaje się niezmienne
S- siła działania wszystkich zainteresowanych zmianą


Chcemy:

  1. Realizować programy edukacyjno-profilaktyczne w szkołach i innych placówkach
  2. Pomagać w rozwiązywaniu problemów osobistych, szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych dzieci i młodzieży
  3. Przeprowadzać badania z zakresu diagnozy społecznej
  4. Przygotowywać materiały do zajęć z dziećmi, rodzicami i nauczycielami
  5. Budować system profilaktyki w środowisku lokalnym


Przyszłe efekty naszych działań to:

  1. Dzieci, które odzyskają wiarę w siebie i swoje możliwości;
  2. Rodzice, którzy zaczną rozumieć i mądrze kochać swoje dzieci,
  3. Nauczyciele i wychowawcy, którzy staną się sojusznikami dzieci i rodziców

Przeczytaj nasz STATUT tutaj.